Szolgáltatások

Pályázatírás, tanácsadás

Pályázatírási szolgáltatásunk keretei között vállaljuk a projektek előzetes megvizsgálását, pályázati előkészítését, majd Horizon 2020, Széchenyi 2020 és egyéb nemzetközi, valamint hazai támogatási konstrukciók keretei között a pályázatok megírását és a nyertes projektek igény szerinti menedzselését. Tevékenységünk magában foglalja továbbá a pályázatfigyelést és a forrástérkép elkészítését. E munka során feltárjuk, hogy kik részesülhetnek támogatásból, mekkora az adott támogatási intenzitás, milyen saját erő szükséges a megvalósításhoz, melyek a támogatható tevékenységek.

Projekttervezés, 
Pályázatkészítés, 
Projektmenedzsment

  Cégünk minden esetben a projekt kezdetétől annak befejezéséig követi a projekt alakulását. Kezdeti fázisban igények és lehetőségek összehangolása alapján javaslatot teszünk a projekthez leginkább illeszkedő pályázati kiírásokra, amelyből az ügyféllel szorosan együttműködve kiválasztjuk az optimális konstrukciót. Ezzel párhuzamosan szakértői és pénzügyi elemzés készül a specifikus szempontoknak megfelelően. Ezen folyamatokat követően indulhat a teljes pályázati dokumentáció kidolgozása. A kidolgozás során igyekszünk érték-orientáltan gondolkodni, azaz a pályázatot későbbiekben a kiíró részéről elbíráló szakértő szempontjait figyelembe venni. A pályázatok benyújtását követően figyelemmel kísérjük annak útját egészen a támogatási szerződés megkötéséig.A pályázat benyújtását és annak elbírálását követően a pozitív elbírálású pályázatok esetében segítséget nyújtunk az általános projektmenedzsment feladatok kidolgozásában és megvalósításban. Közreműködünk a kivitelezői szerződések megkötésében, módosításában, kapcsolódó dokumentációk elkészítésében, projekt előrehaladási jelentések összeállításában és támogatások lehívásában. A projekt lezárását követően elvégezzük a zárójelentés elkészítését, ellenőrzését, véleményezését. A Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházások esetében segítünk a közbeszerzési eljárások előkészítésében, felhívás elkészítésében, ajánlatok értékelésében, eredményhirdetés, szerződéskötés folyamatában. A támogatások lehívása, pénzügyi adminisztráció során együttműködünk az Irányító Hatósággal, az Ügyféllel, valamint nyomon követjük a támogatás nyilvántartását. Vállaljuk a projektek helyszíni ellenőrzésein való személyes részvételt, a felkészülésben való aktív közreműködést, melyben kollégáink, tanácsadóink jelentős tapasztalattal rendelkeznek.

Üzleti tervek,

Megvalósíthatósági Tanulmányok készítése.

Egy jó projekt alapja az alapos előkészítés. A siker kulcsa is lehet, ha a beruházó – legyen az akár cég, akár közigazgatási szerv – megfelelően körülírt és alátámasztott alternatív lehetőségek közül választhatja ki a számára optimálist. Pályázati vagy banki, illetve befektetői források elnyeréséhez pedig elengedhetetlen, hogy a tervezett beruházás mögött reális és alapos szakértői munkával összeállított elemzések álljanak. Ennek érdekében cégünk üzleti tervet, előzetes és részletes megvalósíthatósági tanulmányt, költség-haszon elemzést, hatástanulmányt készít.

Banki finanszírozás, hitelek bevonása.

Működésünk során a hazai pénzügyi rendszer prominens szereplőivel (bankok, lízingcégek, kockázati tőkebefektetők, befektetési vállalkozások) alakítottunk ki hatékony együttműködést, amely lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen finanszírozási igényt kielégíthessünk ott, ahol idegen forrás bevonása szükséges partnercégeink közreműködésével. Tevékenységünkkel többnyire a reálberuházásokat segítjük.
Vállaljuk vállalkozások, önkormányzatok és non-profit projektek finanszírozását hitellehetőségeken keresztül is.

Vállalkozás finanszírozás

Lízing finanszírozás

  • Pénzügyi lízing (Zártvégű és nyíltvégű, export és importlízing) Operatív lízing 

Banki finanszírozás

  • Folyószámlahitel
  • Tartós forgóeszköz finanszírozás
  • Széchenyi Kártya Program
  • Forfait és Faktoring
  • Beruházási hitel/Projekthitel
  • Kamattámogatott finanszírozási konstrukciók
  • Export finanszírozás

Az optimális finanszírozási szerkezet kialakítását az ügyféllel közösen, a pénzügyi beszámolók áttekintését követően és az üzleti elképzelések függvényében végezzük.